شرکت آرایه چین مهر آذر از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان چهار محال و بختیاری در سال ۱۳۹۴ با هدف طراحی و پشتیبانی نرم افزار های تخصصی و تجهیزات مورد نیاز صنایع برق ، گاز و آب به شماره ۱۱۸۶۷ به ثبت رسیده است.

این شرکت در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات تجاری توانسته در مدت زمان کوتاهی در زمینه سامانه قرائت کنتور با موبایل و تولید پروب نوری بلوتوث اعتماد کارفرمایان را جلب نموده و به سهم مناسبی از بازار هدف دست یابد.

سامانه قرائت کنتور با موبایل از سال ۱۳۹۴ در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان و استان چهارمحال و بختیاری و سپس در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان پیاده سازی گردید و از سال ۱۳۹۶ به منظور تامین نیاز شرکت های گاز، به همراه صدور و چاپ آنی صورت حساب مشترکین کاستومایز گردیده و با موفقیت در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.