عقد قرارداد نصب ، راه اندازی و آموزش سامانه قرائت کنتور با گوشی هوشمند از سال ۱۳۹۴ و پشتیبانی سالیانه .

تامین پروب نوری بلوتوث جهت قرائت تمامی کنتور های دیجیتال موجود در صنعت برق .

 

http://www.kepdc.co.ir/