این شرکت افتخار دارد سامانه قرائت کنتور بر روی گوشی های هوشمند را برای اولین بار در کشور در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به مرحله اجرا درآورد. این سامانه هم اکنون در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان و شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری نیز پیاده سازی گردیده است.

همچنین متخصصان این شرکت توانسته اند با طراحی و تولید پروب های نوری بلوتوث با قابلیت قرائت تمامی کنتور ها و با اخذ مجوزهای فناوری و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت پروب مورد نیاز شرکت های طرف قرارداد را تامین نمایند.

سامانه قرائت فوق از ابتدای سال ۱۳۹۶ به منظور تامین نیاز شرکت های گاز ، کاستومایز گردیده و تحت عنوان سامانه قرائت و چاپ آنی صورت حساب در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان سامان) با موفقیت اجرا گردید که سبب به حداقل رسیدن زمان قرائت تا چاپ صورتحساب مشترکین و همچنین کاهش هزینه های چاپ و توزیع گردیده است.