سامانه قرائت کنتور با موبایل به دلیل برخورداری از قابلیت هایی همچون بارگیری و تخلیه اطلاعات از راه دور ، اصلاح خطاهای قرائت ، مکان یابی جهانی و ثبت مختصات نقطه قرائت کنتور GPS ، تعریف انواع گزارش و پالایش داده ها، مستندسازی گزارشات (عکس و فیلم)، امکان نمایش مسیر پیمایش شده توسط مامورین قرائت، و همچنین به جهت صرفه جویی های اقتصادی بدلیل قیمت پایینتر سامانه نسبت به رقبا و هزینه های کمتر پشتیبانی و خدمات پس از فروش برتری های قابل توجهی نسبت به سامانه های موجود در کشور دارا می باشد .

 

 

سامانه قرائت کنتور با موبایل از سال ۱۳۹۴ در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان و استان چهارمحال و بختیاری و سپس در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان پیاده سازی گردیده و از سال ۱۳۹۶ به منظور تامین نیاز شرکت های گاز، به همراه صدور و چاپ آنی صورت حساب مشترکین کاستومایز گردیده و با موفقیت در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسیده است.