پروب نوری بلوتوث با قابلیت قرائت تمامی کنتور های موجود با گارانتی یک ساله